Jaarverslagen & Beleid

Beleidsplannen

 

In dit plan staat wat we willen en hoe we dat willen realiseren.

Beleidsplan Het Beekenbos

In het beleidsplan is opgenomen hoe we willen komen tot uitbreiding van het bosbezit en we het bosbeheer willen uitvoeren. Tevens geven we mogelijkheden om donateurs en bedrijven aan ons te binden. Tenslotte staat er een planning van ons werk in.

Het Beekenbos beschikt over een privacyreglement. Tevens is er beleid geformuleerd over het verstrekken van belastingvrije  vergoedingen aan vrijwilligers. Tenslotte is er in 2022 een stappenplan voor de toepassing van de WBTR gemaakt. 

©2024. Stichting Beek&Bos. All Rights Reserved.