Doel & Aanleiding

Ons weer verandert; de zeespiegel stijgt. Deze klimaatverandering wordt veroorzaakt door de extra CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. We zijn hier zelf debet aan. Ook de biodiversiteit neemt nog steeds af.

Enige jaren terug is er binnen de familie Van Beek het idee geboren om deze vervuilende stof zelf zoveel als mogelijk op te ruimen. Ons motto daarbij is: “doen wat je hand vindt om te doen”. Dus compenseren we de door ons veroorzaakte CO2 uitstoot zelf in een groeiend bos. Immers, bomen hebben CO2 nodig om te groeien en leggen dit vast in hout. En wel in een tastbaar bos, dus in Nederland. Met deze natuurbossen willen we ook de biodiversiteit vergroten. 

Het doel is om uiteindelijk circa 20 hectaren bos in de gemeente Cranendonck te verkrijgen, verspreid over verschillende plekken. Dat doen we door onrendabele agrarische grond te beplanten, of door een vervallen bos op te knappen..

©2024. Stichting Beek&Bos. All Rights Reserved.