Keunenhoekbos

Voor de situering zie het kaartje. Het Keunenhoekbos is een bos dat naast een beek ligt en dus veel natter is. We zijn begonnen met een perceel dat deels uit bos bestond en deels uit een weiland van 0,7 hectare. Dit laatste deel is destijds beplant met loofbomen die daar thuishoren. In 2022 is dit bos met eenzelfde oppervlakte uitgebreid, inclusief een akker. Deze akker is in het najaar van 2022 ingeplant met bloemen als bodembedekker. In de zomer van 2023 is het akkerperceel tussen het bos en de beek verworven. Deze zal vervolgens worden beplant. 

Het beheer van het deel dat reeds bos is bestaat uit “niets doen” en op open plekken geschikte loofbomen bij planten. De agrarische percelen zijn met geschikte loofboompjes beplant. In dit bos staat ook een werkschuur. 

0

grote bomen in het bos

0

jonge boompjes

Er wordt tenminste 7 ton CO2 per ha per jaar de komende tijd opgeslagen

©2024. Stichting Beek&Bos. All Rights Reserved.