Bergbos

Het Bergbos ligt op de grens van Nederland en België. Zie het kaartje. Dit naaldbos stond op de nominatie om gekapt te worden en had een opknapbeurt nodig.  

In 2019 hebben studenten van de Hogeschool Larenstein een beheerplan opgesteld. Op basis hiervan is de volgende beheeraanpak gekozen: 

– Het beheerdoel gaat uit van een loofbos met inheemse boomsoorten, zoals eik, berk, etc. Dit doel willen we bereiken met zo min mogelijk ingrepen. Alleen wanneer de inheemse boomsoorten concurrentie hebben van bijvoorbeeld de Amerikaanse eik, dan wordt deze verwijderd. Het hout blijft vervolgens in het bos. In het westelijke en het oostelijke deel van het bos proberen we de komst van de Amerikaanse eik tegen te gaan.  

 – Op plekken waar de natuurlijke verjonging stagneert worden actief jonge boompjes geplant, zoals linde, esdoorn, lijsterbes, etc.  

Door de boomdikte te meten weten we hoe groot de aangroei van hout en dus van opslag van CO2 is. Zie de teller. 

Met nestkasten proberen we de holen van broedvogels te helpen. Periodiek wordt de natuur gemeten.  

Aan de oostzijde van het Bergbos ligt een aspergeperceel dat we graag zouden willen toevoegen aan dit bos. Vier studenten van Larenstein hebben alvast een inrichtingsschets gemaakt met daarbij een bescheiden voedselbos.   

0

grote bomen in het bos

0

jonge boompjes

0 t

CO2 vast in de bomen

0 t

CO2 vast in de bodem

0 t *

CO2 bijgroei in 2021 en 2022

 * 90 ton CO2 bijgroei per jaar is gelijk aan de CO2 uitstoot van tenminste 35 benzineauto’s met een gemiddeld gebruik en 10.000 km gedurende een jaar

©2024. Stichting Beek&Bos. All Rights Reserved.