DOEL & OPRICHTING

Ons weer verandert, het wordt warmer en er vallen meer tropische buien. De zeespiegel stijgt. Deze klimaatverandering wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Ten dele zijn we hier zelf debet aan door de vele reizen die wij maken. Maar ook onze ecologische voetafdruk speelt een flinke rol.

Enige jaren terug is binnen de familie Van Beek het idee geboren om deze CO2 uitstoot zelf te compenseren in een groeiend bos. Immers, bomen hebben CO2 nodig om te groeien en leggen dit vast in hout.  Met dit doel is vervolgens een aparte stichting zonder winstoogmerk opgericht, het Beekenbos.  Ook de aangetrouwde families, het netwerk van vrienden en kennissen en andere geïnteresseerden participeren sindsdien volop in deze stichting. 

Het Beekenbos werkt met vrijwillige bijdragen, gerelateerd aan de door reizen veroorzaakte CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk.  Op deze manier kunnen veel mensen reeds met een bescheiden financiële investering deelnemen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Met deze bossen willen we ook de biodiversiteit vergroten. 

Als je een vliegreis maakt kun je de CO2 compensatie met de aankoop van je tickets vaak al gelijk regelen. Het nadeel van deze fondsen is dat er nogal wat overhead is, ze niet transparant zijn en vaak bos aanleggen in een ver buitenland. Kortom: er is voor een eigen stichting gekozen met bossen dichtbij waar je naar toe kunt.

Voor promotiedoeleinden is een folder over het Beekenbos beschikbaar. 

0

grote bomen in het bos

0 t

CO2 vast in de bomen

0 t

CO2 vast in de bodem

0 t

CO2 bijgroei per jaar


samenstelling bestuur

Het bestuur telt vijf leden:

  1. Voorzitter: Joost G. van Beek, Alphen aan den Rijn
  2. Secretaris: D. van Beek, Woudenberg
  3. Penningmeester: Barbara van Eeckhoutte, Middelburg
  4. Algemeen bestuurslid: J. Sipkema, Breda
  5. Algemeen bestuurslid: S. Strik, Alphen aan den Rijn 
 

Adviseur: Sjaak de Ligt en Erik van der Staak.

– Joost van Beek is jarenlang manager geweest bij de Dienst Landelijk Gebied. Deze dienst legde onder andere bossen aan. 

– Dirk van Beek is werkzaam als directeur van Oostendorp, een bedrijf gespecialiseerd in complete interieurstoffering. 

– Barbara van Eeckhoutte is programmamanager bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) en heeft financiële kennis o.a. doordat zij directeur was van het Grenspark Kalmthoutse Heide.

– Jacco Sipkema is werkzaam als Key Account Manager bij Medice B.V.

– Stef Strik is senior beleidsmedewerker energie besparing op het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Daarnaast is hij voorzitter van de  energiecoöperatie Zon op Alphen. 

– Sjaak de Ligt is jarenlang directeur geweest van de organisatie Trees for All, een fondswervingsorganisatie voor nieuwe bossen. Hij is internationaal deskundig in bosbeheer.

– Erik van der Staak is directeur van het adviesbureau Staro Natuur en buitengebied en gespecialiseerd in bosbeheer.

0 t

CO2 bijgroei per jaar


Jaarverslagen


Beleidsplan

In dit plan staat wat we willen en hoe we dat willen realiseren.

Beleidsplan Het Beekenbos

In het beleidsplan is opgenomen hoe we willen komen tot uitbreiding van het bosbezit en we het bosbeheer willen uitvoeren. Tevens geven we mogelijkheden om donateurs en bedrijven aan ons te binden. Tenslotte staat er een planning van ons werk in.

Het Beekenbos beschikt over een privacyreglement. Tevens is er beleid geformuleerd over het verstrekken van belastingvrije  vergoedingen aan vrijwilligers. Tenslotte is er in 2022 een stappenplan voor de toepassing van de WBTR gemaakt. 

©2021. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.