DOEL & OPRICHTING

Aanleiding

Ons weer verandert, het wordt warmer en er vallen meer tropische buien. De zeespiegel stijgt. Deze klimaatverandering wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Ten dele zijn we hier zelf debet aan door de vele reizen die wij maken. Maar ook onze ecologische voetafdruk speelt een flinke rol.

Enige jaren terug is binnen de familie Van Beek het idee geboren om deze CO2 uitstoot zelf te compenseren in een groeiend bos. Immers, bomen hebben CO2 nodig om te groeien en leggen dit vast in hout.  Met dit doel is vervolgens een aparte stichting zonder winstoogmerk opgericht, het Beekenbos.  Ook het netwerk van vrienden en kennissen van de familieleden en andere geïnteresseerden participeert sindsdien volop in deze stichting. Het Beekenbos werkt met vrijwillige bijdragen, gerelateerd aan de door reizen veroorzaakte CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk.  Op deze manier kunnen veel mensen reeds met een bescheiden financiële investering deelnemen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Als je een vliegreis maakt kun je de CO2 compensatie met de aankoop van je tickets vaak al gelijk regelen. Het nadeel van deze fondsen is  dat ze vaak weinig transparant zijn, er nogal wat overhead is en ze niet transparant zijn. Bovendien investeert het merendeel van deze fondsen niet in bossen en /of hoogveen maar in nieuwe groene energie in het buitenland. Hetgeen inhoudelijk gezien niet correct is: het gaat immers om de vastlegging van de nieuw geproduceerde CO2 door jouw reisgedrag en ecologische voetafdruk, en dat doe je niet door meer energie elders op te wekken. Kortom: er is voor een eigen stichting gekozen.

Voor promotiedoeleinden is een folder over het Beekenbos beschikbaar. Desgewenst kun je deze printen in A-4formaat met, afhankelijk van je printer, de volgende instellingen:

  • twee pagina’s per A-4
  • tweezijdig afdrukken
  • spiegelen over korte zijde
0

Bomen

0

Gecompenseerde kilometers

0

m2


samenstelling bestuur

Het bestuur telt drie leden:

  1. Voorzitter: Joost G. van Beek, Alphen aan den Rijn
  2. Secretaris: Gerard Sipkema, Bennekom
  3. Penningmeester: Barbara van Eeckhoutte, Middelburg
 

Adviseur: Sjaak de Ligt te Rheden.

– Joost van Beek is jarenlang manager geweest bij de Dienst Landelijk Gebied. Deze dienst legde onder andere bossen aan. 

– Gerard Sipkema is als docent sociologie verbonden geweest aan de Chr. Hogeschool Ede.
Ook was hij werkzaam voor de Algemene Onderwijsbond, o.a. als lid van het hoofdbestuur. Daarnaast beheert hij onroerend goed in Rotterdam.

– Barbara van Eeckhoutte is procesmanager bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) en heeft financiële kennis o.a. doordat zij directeur was van het Grenspark Kalmthoutse Heide.

– Sjaak de Ligt is jarenlang directeur geweest van de organisatie Trees for All, een fondswervingsorganisatie voor nieuwe bossen. Hij is internationaal deskundig in bosbeheer.

 


Jaarverslagen


Beleidsplan

In dit plan staat wat we willen en hoe we dat willen realiseren.

Beleidsplan Het Beekenbos

In het beleidsplan voor de periode 2020-2024 is opgenomen hoe we willen komen tot uitbreiding van het bosbezit en hoe we het beheer van het Beekenbos willen uitvoeren. Tevens hoe we donateurs en bedrijven aan ons willen binden. Tenslotte staat er een planning van ons werk in.

Er is in 2018 een privacyreglement vastgesteld. Tevens is er beleid geformuleerd over het verstrekken van belastingvrije  vergoedingen aan vrijwilligers.

©2020. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.