DOEL & OPRICHTING

Ons weer verandert, het wordt warmer en er vallen meer tropische buien. De zeespiegel stijgt. Deze klimaatverandering wordt vooral veroorzaakt door de uitstoot van CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Ten dele zijn we hier zelf debet aan door de vele reizen die wij maken. Maar ook onze ecologische voetafdruk speelt een flinke rol.

Enige jaren terug is binnen de familie Van Beek het idee geboren om deze CO2 uitstoot zelf te compenseren in een groeiend bos. Immers, bomen hebben CO2 nodig om te groeien en leggen dit vast in hout.  Met dit doel is vervolgens een aparte stichting zonder winstoogmerk opgericht, het Beekenbos.  Ook de aangetrouwde families, het netwerk van vrienden en kennissen en andere geïnteresseerden participeren sindsdien volop in deze stichting. Het Beekenbos werkt met vrijwillige bijdragen, gerelateerd aan de door reizen veroorzaakte CO2 uitstoot en de ecologische voetafdruk.  Op deze manier kunnen veel mensen reeds met een bescheiden financiële investering deelnemen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Als je een vliegreis maakt kun je de CO2 compensatie met de aankoop van je tickets vaak al gelijk regelen. Het nadeel van deze fondsen is dat er nogal wat overhead is, ze niet transparant zijn en vaak bos aanleggen in een ver buitenland. Kortom: er is voor een eigen stichting gekozen met een bos dichtbij waar je naar toe kunt.

Voor promotiedoeleinden is een folder over het Beekenbos beschikbaar. Desgewenst kun je deze printen in A-4formaat met, afhankelijk van je printer, de volgende instellingen:

  • twee pagina’s per A-4
  • tweezijdig afdrukken
  • spiegelen over korte zijde
0

grote bomen in het bos

0 t

CO2 vast in de bomen

0 t

CO2 vast in de bodem

0 t

CO2 bijgroei per jaar


samenstelling bestuur

Het bestuur telt drie leden:

  1. Voorzitter: Joost G. van Beek, Alphen aan den Rijn
  2. Secretaris: Gerard Sipkema, Bennekom
  3. Penningmeester: Barbara van Eeckhoutte, Middelburg
 

Adviseur: Sjaak de Ligt en Erik van der Zaak.

– Joost van Beek is jarenlang manager geweest bij de Dienst Landelijk Gebied. Deze dienst legde onder andere bossen aan. 

– Gerard Sipkema is als docent sociologie verbonden geweest aan de Chr. Hogeschool Ede. Ook was hij werkzaam voor de Algemene Onderwijsbond, o.a. als lid van het hoofdbestuur. Daarnaast beheert hij onroerend goed in Rotterdam.

– Barbara van Eeckhoutte is procesmanager bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) en heeft financiële kennis o.a. doordat zij directeur was van het Grenspark Kalmthoutse Heide.

– Sjaak de Ligt is jarenlang directeur geweest van de organisatie Trees for All, een fondswervingsorganisatie voor nieuwe bossen. Hij is internationaal deskundig in bosbeheer.

– Erik van der Zaak is directeur van het adviesbureau Staro Natuur en buitengebied en gespecialiseerd in bosbeheer.


Jaarverslagen


Beleidsplan

In dit plan staat wat we willen en hoe we dat willen realiseren.

Beleidsplan Het Beekenbos

In het beleidsplan voor de periode 2020-2024 is opgenomen hoe we willen komen tot uitbreiding van het bosbezit en we het beheer van het Beekenbos willen uitvoeren. Tevens geven we mogelijkheden om donateurs en bedrijven aan ons te binden. Tenslotte staat er een planning van ons werk in.

Er is in 2018 een privacyreglement vastgesteld. Tevens is er beleid geformuleerd over het verstrekken van belastingvrije  vergoedingen aan vrijwilligers.

©2021. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.