DONATIES & CONTACT


Donateur van het beekenbos

Van oorsprong betreft het hier een stichting van familie en vrienden. Doordat velen zich bij ons voegden zijn we inmiddels uitgegroeid tot een brede kring belangstellenden. Iedereen die doneert wordt vriend en ontvangt de Nieuwsbrief.

Op verzoek kan een modelovereenkomst voor een periodieke storting worden verstrekt. Dit geeft meer fiscale voordelen dan een gewone donatie.


ANBI Status

De Stichting Familie- en Vriendenfonds Het Beekenbos heeft met ingang van 20 mei 2016 de ANBI Status verkregen. Met een ANBI Status is het mogelijk donaties aan de Stichting van de inkomstenbelasting af te trekken.


Richtlijnen donatie

Donateurs kunnen zelf de hoogte van hun jaarlijkse bijdrage bepalen. Deze kan berekend worden op basis van hun ecologische voetafdruk, of van de afgelegde kilometers voor reizen – of een globale inschatting daarvan.

Voor reizen kan het volgende richtbedrag  worden gehanteerd: per 1000 kms per auto of vliegtuig € 9,-Genoemd bedrag is door deskundigen berekend en is gerelateerd aan het aantal bomen dat nodig is om de uitstoot aan CO2 te compenseren.

Je ecologische voetafdruk kun je inschatten via www.voetafdruktest.wwf.nl

Voor je voetafdruk kun je zonder gereisd te hebben een bedrag doneren. Een bijdrage van bijvoorbeeld € 50 maakt ons al blij.

Rekeningnummer Triodos Bank IBAN nr:

NL45TRIO 0391 161 040

Inschrijving Stichting bij Kamer van Koophandel nr: 66065259

ANBI: RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 8563 81 135

Compenseer uw co2

STEUN HET BEEKENBOS


Neem contact op

Secretaris:

G. Sipkema

Ereprijs 4, 6721ZA Bennekom

telefoonnummer: 0318 417 735; mobiel: 06 11 170 670

emailadres: sipkema@solcon.nl

©2020. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.