BEHEER & WANDELING

STAND VAN ZAKEN

Eind 2017 waren er zoveel donaties ontvangen dat er daadwerkelijk een bos kon worden aangekocht. De keuze viel op een stuk van ca. 4,5 ha. in de gemeente Cranendonck op de grens van Nederland en België. Dit heet het Bergbos. In 2021 hebben we een tweede bos gekregen bij Keunenhoek van 0,7 ha. In 2022 is dit met een zelfde oppervlakte uitgebreid. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk, al of niet aaneengesloten, zo’n 20 ha. bos krijgen. Het bestuur zoekt actief naar mogelijkheden en aanvullende gelden.

 


BEHEERPERIKELEN

Als er bos verworven is moet het beheerd worden, en ook “een oogje in het zeil” is dan nooit weg. In de verschillende nieuwsbrieven over het Beekenbos is daar meer over te lezen geweest.

 

 


BERGBOS

In mei 2018 heeft sanering van een drugsafvalstort plaatsgevonden. We  proberen een zandpad afgesloten te krijgen zodat de kans op een 2e drugsafvalstort kleiner wordt.

Na de zware storm in het vroege voorjaar van 2018, zijn 13 grote bomen omgewaaid. We hebben besloten deze als dood hout te laten liggen zodat de natuur daarvan kan profiteren. 

 

In de tweede helft van 2019 hebben 4 studenten van de Hogeschool Larenstein van Velp een beheerplan voor het Beekenbos opgesteld. Een samenvatting van dit plan is beschikbaar. Op 6 mei 2020 deden we een vogeltelling. Naast het Bergbos ligt een aspergeperceel dat we graag willen toevoegen aan dit bos. Vier studenten van Larenstein hebben alvast een inrichtingsschets gemaakt. 

 


KEUNENHOEKBOS

In de zomer van 2021 is het eerste perceel van dit bos verworven. En in het najaar van 2021 is het weiland ingeplant met loofbomen die daar thuis horen. (Zie foto) 

In het voorjaar van 2022 is het tweede perceel van dit bos verworven. Dat is in het najaar van 2022 ingeplant. Het Bergbos en het Keunenhoekbos zijn door middel van een wandeling met elkaar verbonden. 

Wandeling

Maak een wandeling langs en door onze (bestaande en beoogde) percelen!

Op de bijgesloten kaart staat de wandeling globaal aangegeven. Deze loopt van ons eerste bos aan de Bergbosweg naar het tweede nieuw geplante bos aan de Keunenhoek.  Als je gewoon doorstapt duurt de wandeling ca 2- 2.5 uur. Via dezelfde route kun je dan teruglopen. Je kunt ook op sommige plekken daarvan afwijken en zelf je weg zoeken. Met Google Maps moet dat lukken. In Gastel serveren ze in de zomer lekkere koffie met iets erbij. 

SFEER IMPRESSIE

©2021. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.