BEHEER & FOTO'S

STAND VAN ZAKEN

Eind 2017 waren er zoveel donaties ontvangen dat er daadwerkelijk een Beekenbos kon worden aangekocht. De keuze viel op een stuk van ca. 4,5 ha. in de gemeente Cranendonck op de grens van Nederland en België. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk, al of niet aaneengesloten, zo’n 15-20 ha. bos krijgen. Het bestuur zoekt actief naar mogelijkheden en aanvullende gelden, en is bezig met een 2e aankoop.

 


BEHEERPERIKELEN

Als er bos verworven is moet het beheerd worden, en ook “een oogje in het zeil” is dan nooit weg. In de verschillende nieuwsbrieven over het Beekenbos is daar meer over te lezen geweest. In mei 2018 heeft sanering van een drugsafvalstort in die maand plaatsgevonden. We  proberen een zandpad afgesloten te krijgen zodat de kans op een 2e drugsafvalstort kleiner wordt.

Na de zware storm in het vroege voorjaar van 2018, zijn 13 grote bomen neergingen. We hebben besloten deze als dood hout te laten liggen zodat de natuur daarvan kan profiteren. In de tweede helft van 2019 hebben 4 studenten van de Hogeschool Larenstein van Velp een beheerplan voor het Beekenbos opgesteld. Het plantwerk en het schonen zijn inmiddels gebeurd. Een samenvatting van dit plan is beschikbaar. Op 6 mei 2020 deden we een vogeltelling.

 

SFEER IMPRESSIE

©2021. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.