BEEKENBOSBEHEER & FOTO'S

STAND VAN ZAKEN

Eind 2017 waren er zoveel donaties ontvangen dat er daadwerkelijk een Beekenbos kon worden aangekocht. De keuze viel op een stuk van ca. 4,5 ha. in de gemeente Cranendonck op de grens van Nederland en België. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk, al of niet aaneengesloten, zo’n 15-20 ha. bos krijgen. Het bestuur zoekt actief naar mogelijkheden en aanvullende gelden, en is bezig met een 2e aankoop.

 


BEHEERPERIKELEN

Als er bos verworven is moet het beheerd worden, en ook “een oogje in het zeil” is dan nooit weg. In de verschillende nieuwsbrieven over het Beekenbos is daar meer over te lezen geweest. In mei 2018 heeft sanering van een drugsafvalstort in die maand plaatsgevonden. Vervolgens is er een zandpad afgesloten, dit ter voorkoming van verdere stortingen.

Materiaal voor de afsluiting van het pad was beschikbaar in het bos zelf, na de zware storm in het vroege voorjaar van 2018, toen 13 grote bomen neergingen. In de tweede helft van 2019 hebben 4 studenten van de Hogeschool Larenstein van Velp een beheerplan voor het Beekenbos opgesteld. Met de realisatie daarvan is inmiddels een begin gemaakt.  Een samenvatting van dit plan is beschikbaar. Op 6 mei 2020 deden we een vogeltelling.

SFEER IMPRESSIE

©2020. Stichting Beekenbos. All Rights Reserved.